Mga kataga

,

Ang mga mag-aaral ay nagkaroon ng Mapping Activity kung saan sila’y nagpangalan ng mga iba’t ibang probinsya na makikita sa Bawat Rehiyon ng Bansa.

Ang ginawa ng mga guro ng Araling Panlipunan ay nagsiguhit sila ng mapa ng bawat grupo ng isla ng bansa upang isa’t isang matukoy ng mag-aaral ang nasabing mga probinsiya at kanilang karampatang rehiyon.

ImageImageImage

Advertisements