Mga kataga

, , , , ,

Ang mga klase ng unang baitang sa Xavier University High School ay gumawa ng mga personal na postcard upang ipagmalaki at ipagmayabang ang ganda ng Heograpiya ng Pilipinas. ImageImageImageImage

Marami sa atin at sa ating mga kaibigang dayuhan ang hindi pa nakikita ang ganda ng Pilipinas at malala, hindi pa nakita ang kagandahan ng Pilipinas na nanggagaling sa mga mata at ngiti ng  mga kabataan. Kung kaya’t hinikayat ng Departamento ng Araling Panlipunan ang pagsasagawa ng personal na postcard para naman ma-ilarawan ng mga bata ang saya nila tuwing pinag-uusapan ang ganda ng Pilipinas.ImageImageImageImageImageImageImagecarImage

Makikita naman na talagang magaling ang mga kabataan!