Iba talaga ang pagmamalaki ng isang tao kapag ibinabahagi niya ang mga bagay at kwento tungkol sa kasaysayan ng isang bagay na nang galing pa sa kanilang mga magulang, mga kamag-anak at lalo na’t sa kanilang mga ninuno.

Ang 1st Year Students ng Xavier University High School ay tunay na kahanga-hanga at silay masigasig na naglarawan at nagpaliwanag sa kani-kanilang mga dalang kagamitan na nagpapatunay na may makulay na kasaysayan sa ating buhay.

Maraming estudyante ang nagdala ng Primaryang Bukal habang ang iba’y nagdala nalamang ng larawan ng Primaryang bukal upang maipamahagi sa mga kaklase.